VARIKLIO PRAPLOVĖJAS 10min SU SMT2 - Autura

VARIKLIO PRAPLOVĖJAS 10min SU SMT2

VARIKLIO PRAPLOVĖJAS 10min SU SMT2

5.80 Eur 4.64 Eur su PVM

VARIKLIO PRAPLOVĖJAS 10min SU SMT2

Kiekis pakuotėje: 1

Likutis: 3 vnt.

+
Kategorija: Priedai servisui

Kodas: HG2217

Profesionali formulė HG2217 skirta švelniam variklio valymui prieš keičiant alyvą.
SAVYBĖS:
- Atkuria alyvos plovimo savybes, išvalo iš variklio alyvos sistemos ir viduje besitrinančių paviršių nuodegas, atkuria tepalinių ir kompresinių žiedų paslankumą, padidina ir išlygina cilindrų kompresiją, sumažina kuro ir alyvos sąnaudas.
- Suderinama su visų tipų alyva.
NAUDOJIMAS:
- Varikliams, kurių rida daugiau kaip 7000 km, arba turinčių vidutinio arba didelio nusidėvėjimo požymių. Įpilkite 1 variklio pakuotę į 4-5 litrus alyvos nuvažiavę 1500-2000 km po alyvos pakeitimo ir dar vieną pakuotę likus 150-200 km iki planinio alyvos pakeitimo.
- Naujiems arba nesusidėvėjusiems varikliams. Supilkite vieną valiklio pakuotę likus 150-200 km iki planinio alyvos keitimo.

Sudėtis: propan-2-olis, alkanai, C14-17, chloro, m-, p-, o-ksilenas, kompanijos nou-chau funkciniai priedai.
PAVOJINGA. Degūs skystis ir garai. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali pakenkti žindomam vaikui. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Neįkvėpti garų. Vengti kontakto nėštumo metu/ maitinant krūtimi. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Gaisro atveju: gesinimui naudoti putas, putų ir angliarūgštės gesintuvus, sausus chemikalus, vandens purkštuvą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.

Turite problemų su dyzeliniu automobiliu ? Mes tuo profesionaliai pasirūpinsime.

Mūsų įmonė yra oficialus bei autorizuotas BOSCH ir SIEMENS-VDO dyzelių servisas . Teikiame dyzelinių automobilių variklių / purkštukų / kuro sistemų remonto paslaugas.

Skambinti: Kaunas +370 37 313250 - Vilnius +370 5 2777612