Dyzelinių variklių Common Rail purkštukų patikra - Autura - Autura

Dyzelinių variklių common rail purkštukų patikra

Common rail purkštukų patikra

Profesionali ir kokybiška purkštukų patikra yra neįmanoma be rimtos profesionalios įrangos - specialių stendų ir kitų įrengimų. Žinoma tai tik viena medalio pusė, visai kas kita yra turėti tinkamą patirtį ir naujausias žinias (šiai dienai dažnai dalyvaujame įvairiuose mokymuose, atnaujiname žinias. Technologijos sparčiai keičiasi, tad turime žengti koja kojon su jomis.), įgūdžius, be kurių vien tik įrangos turėjimas negarantuoja kokybiškos common rail purkštukų patikros.

Tai yra procesas kuriame reikia laikytis tvarkos, išlaikyti tinkamą veiksmų eigą.

Tik įgudę ir gerai apmokyti specialistai gali tinkamai įvertinti šios common rail sistemos purkštuvus, tinkamai nustatyti problemas ir be abejo juos sutvarkyti.

Dauguma servisų neturi tinkamos įrangos identifikuoti purkštukų problemas, todėl neretai galite išgirsti, kad Jums reikia keisti visus purkštukus, tai gali būti ir ne tiesa, gali būti, kad realiai reikia keisti tik vieną ar du. 

Purkštukų patikra ir testavimas

Common rail purkštuvų testavimas susideda iš įvairių skirtingų atliekamų testų pvz. :

 • Testas kuris nustato purkštuvo minimalų atsidarymo slėgį;
 • Testas kuris nustato purkštuvo minimalią atsidarymo valdymo impulso trukmę;
 • Testas kuris nustato purkštuvo adatos reakcijos laiką;
 • Testas kuris nustato praleisto įpurškimo vyksmą;
 • Testas kuris nustato purkštuko ir jo grįžtamojo srauto kanalo sandarumą;
 • Testas kuris matuoje išpurškiamo kuro kiekį tokiuose režimuose:
  • pilotinis įpurškimas (VE);
  • laisvos eigos įpurškimas (LL);
  • vidutinės apkrovos įpurškimas (EM);
  • maksimalios apkrovos  įpurškimas(VL);
 • Testas kuris atlieka elektromagnetinio vožtuvo elektrinės dalies matavimus - varžos, induktyvumo, talpos, bei grafiškai pateikia rezultatų kreives;

Atliekant testus surašomi tarpiniai ir galutiniai testo protokolai kurie leidžia aiškiai matyti identifikuotus nuokrypius ir pan. Atlikę testus klientui aiškiai paaiškiname kur kokios problemos, kokie galimi sprendimo būdai, kokie purkštukų remonto įkainiai, kokios naujų purkštukų kainos

Ir galiausiai atlikus common rail purkštuvų testavimo darbus, mes juos sutvarkysime, pakeisime ir duosime garantiją atliktiems darbams.

Kokia common rail purkštukų patikros kaina?

Purkštuko patikros kaina vidutiniškai nuo 7eur (+PVM) ir tai priklauso nuo purkštuko gamintojo.

Autura servise tikriname visų rūšių ir gamintojų common-rail purkštukus. Galime juos išimti ir patikrinti, galime tiesiog juos patikrinti jeigu jie išimti.

Kreipkitės į Autura servisą dėl common rail purkštukų patikros.