DPF Gedimų šalinimas ir remontas - Autura

DPF Gedimų šalinimas ir remontas

Remontuojant DPF kietųjų dalelių filtrų sistemą būtina surasti gedimo atsiradimo priežastis ir jas pašalinti. Mūsų specialistai išsamiai ir sistemingai suranda gedimus, juos pašalina ir grąžina automobilio DPF sistemą į darbingą būseną.