Greitas Kuro Sistemos Valiklis Jlm Diesel Rapid Fuel System Clean Pro | J02330 - Autura

Greitas kuro sistemos valiklis JLM Diesel Rapid Fuel System Clean PRO

Greitas kuro sistemos valiklis JLM Diesel Rapid Fuel System Clean PRO

22.00 Eur su PVM

Greitas kuro sistemo valiklis JLM Diesel Rapid Fuel System Clean PRO

Kiekis pakuotėje: 48

Likutis: >10 vnt.

+
Kategorija: Kuro priedai dyzelinui

Kodas: J02330

JLM Rapid Fuel System Clean J02330 yra labai koncentruotas dyzelinių sistemų valiklis, kuris naudojamas neskiestas per kuro filtrą patenka į variklį ir pašalina suodžių nuosėdas slėgio rampoje (rail), nuo purkštukų, vožtuvų, stūmoklių ir iš degimo kameros.

Dyzeliniuose varikliuose dėl dyzelinio kuro degimo susidaro suodžių. Suodžiai prilimpa prie vožtuvų, stūmoklių ir dyzelinių  purkštukų. Dėl griežtų aplinkosaugos taisyklių dyzelinių variklių degimas itin tiksliai reguliuojamas elektronikos pagalba. Dėl suodžių nuosėdų ant dyzelino purkštukų degalų sudeginimas palaipsniui blogėja.

Iš pradžių nepastebėsite vidinio nešvarumų kaupimosi, tačiau varikliui senstant ir didėjant ridai prarandama galia ir variklis pradės veikti vis mažiau efektyviai. Be kita ko, dėl susikaupusių nešvarumų stūmoklio žiedai pradeda prilipti prie stūmoklio ir nebegali prisispausti prie cilindro sienelės. Dėl to tarp stūmoklių ir cilindro sienelės atsiranda nuotėkio, sumažėja suspaudimas cilindruose ir padidėja alyvos sąnaudos, nes alyvos grandiklio žiedas nebesulaiko alyvos.

Suodžių kaupimasis variklyje yra neatsiejamai susijęs su suodžių išmetimu per išmetamąsias dujas. Dyzeliniai automobiliai tikrinami dėl suodžių išmetimo per bendrą periodinę (TAC) patikrą. Jei suodžių kiekis per didelis, automobilis gali nepraeit techninės patikros.

Kadangi JLM dyzelinio kuro sistemos praplovimas J02330 suteikia valymo efektą, suodžių nuosėdos pašalinamos ir suodžių emisija sumažės.
Itin aukštos koncentracijos valiklis susideda iš specialiai sukurtų ir unikalaus priedų derinio. Šie priedai greitai išvalo degalų sistemą ir padeda pagerinti variklio veikimą. Dyzelinio kuro sistemos praplovimas taip pat apsaugo nuo variklio problemų, tokių kaip detonacija prie dalinės apkrovos ir netolygus darbas tuščiosios eigos režimu.

JLM Diesel Fuel System Flush J02330 tinka visų (labai) užterštų senų ir naujų dyzelinių variklių vidiniam valymui bei mažiau žinomų dyzelinių gedimų ir variklio problemų sprendimui. Dyzelinio kuro sistemos praplovimas taip pat neleidžia variklio dalims greitai susikaupti purvo. Norėdami išlaikyti variklį švarų ir užtikrinti optimalų jo veikimą, galite naudoti Diesel Fuel Injector Cleaner - J02320.

Naudojimosi instrukcija;

  1. Siekiant geriausių rezultatų, prieš naudojant dyzelinio kuro sistemos praplovimą patariame pakeisti kuro filtrą. Užpildykite naują filtrą dyzelinių degalų sistemos praplovimo priedu ir leiskite varikliui veikti neskiestu priedu. Supilkite visą priedą į naują degalų filtrą ir leiskite varikliui veikti kol sunaudosite visą skystį..
  2. Arba sukurkite atskirą maitinimo grandinę, naudodami indą, kuris tieks degalų priedą tiesiogiai į aukšto spaudimo kuro siurblį. Supilkite priedą į talpyklą ir leiskite varikliui veikti tol, kol baigsis valymo skystis.

 

PRODUCT INFORMATION

JLM Rapid Fuel System Clean J02330 is a highly concentrated diesel system cleaner, which enters the motor undiluted via the fuel filter and removes soot deposits in the fuel rail, from injectors, valves, pistons, and from the combustion chamber.

Soot occurs in diesel engines as a result of the combustion of diesel fuel. The soot adheres to the valves, pistons and diesel injectors, amongst other things. Due to stringent environmental regulations, combustion in diesel engines is regulated with extreme precision by means of electronics. As a result of deposits of soot on the diesel injectors, fuel combustion progressively deteriorates.

In the first instance you will not notice any of the internal build-up of dirt, but as the engine gets older and its mileage increases, power loss occurs and the engine will start to run less and less efficiently. Amongst other things, the build-up of dirt is responsible for the piston rings starting to stick to the piston and no longer being able to press against the cylinder wall. As a result leaks occur between the pistons and the cylinder wall, compression in the cylinders decreases and oil consumption increases because the oil scraper ring no longer retains oil.

Help a car to get through its general periodic (MOT) inspection.

The build-up of soot in the engine is inextricably linked with emissions of soot through the exhaust. Diesel cars are checked for soot emissions during their general periodic (MOT) inspection. If the quantity of soot is too great, the car will fail.

Because JLM Diesel Fuel System Flush J02330 provides a cleaning boost, soot deposits are removed and soot emissions will decline. JLM Diesel Fuel System Flush can make the difference between a pass or fail. The super-high concentrated cleaner consists of specially developed and a unique combination of additives. These additives quickly clean the fuel system and help the engine to improve its performance. Diesel Fuel System Flush also prevents engine problems such as knocking on part load and irregular idling.

JLM Diesel Fuel System Flush J02330 is suitable for internally cleaning all (severely) contaminated old and new diesel engines and for resolving less well known diesel faults and engine problems. Diesel Fuel System Flush also prevents parts in the engine from quickly suffering a subsequent build-up of dirt. To keep the engine clean and ensure it is enjoying optimal performance you can use Diesel Fuel System Cleaner Pro - J02320.

Also replace the fuel filter
For best results we advise that you replace the fuel filter before using Diesel Fuel System Flush. Fill the new filter with Diesel Fuel System Flush and allow the engine to run undiluted on the additive. The Diesel System Flush that is left over can be added to the fuel in the tank.

Turite problemų su automobiliu ? Mes tuo profesionaliai pasirūpinsime.

Mūsų įmonė yra oficialus bei autorizuotas BOSCH CAR SERVICE ir BOSCH DIESEL SERVICE autoservisas . Teikiame visas automobilių remonto paslaugas.

Skambinti: Kaunas +370 37 313250 . +370 37 460222, - Vilnius +370 5 2777612